Ing. Petr Čeněk

Účetnictví a daňové poradenství

Ekonomický software HELIOS Orange

Účetnictví i mzdy zpracováme pomocí programu HLEIOS Orange již od roku 1995. Výhodou programu HELIOS je to, že je pravidelně upgradovaný, zejména ve vazbě na legislativní změny. Samozřejmostí je plná kompabilita s Windows, výhoda možnosti exportu do Excelu a další. Pro klienty je i možnost on-line přístupu na jejich data pomocí sítě (prohlížení dat, vybrané sestavy, přehledy). HELIOS Orange umožňuje i velké množství přídavných nástrojů, je uživatelsky velice dobře a snadno nastavitelný pro potřebu reportů, přehledů.

Účetní software ABRA Flexibee

Nově od roku 2018 pracujeme také s online účetním software ABRA FlexiBee.

Úřady

Zdravotní pojišťovny

Workflowoptimizations

Workflowoptmizations je software pro optimalizace workflow a projektových investic. Optimalizace je za účelem dosažení nejvýššího zisku při daném rozpočtu, časovém plánu a pro eliminaci rizika. Klíčová slova: workflow optimization, project portfolio optimization, project dependencies, project interdependencies, linear programming.