Ing. Petr Čeněk

Účetnictví a daňové poradenství

Poradenské služby

Konzultace (za každou započatou hodinu) 500 Kč
Konzultace pro smluvní firmu nad rámec dohod (za každou započatou hodinu) 400 Kč

Vedení účetnictví

Každá započatá hodina účetních prací (třídění  a  pořizování  dokladů) 300 Kč
Každá započatá hodinu závěrkových prací (měsíční závěrky, inventarizace) 500 Kč

Vedení agendy daňové evidence

Ceník je stanoven úkolově dle počtu řádek v peněžním deníku za měsíc.

do 10-ti řádek (včetně) v peněžním deníku za měsíc 350 Kč / měsíc
do 20-ti řádek (včetně) v peněžním deníku za měsíc 550 Kč / měsíc
do 40-ti řádek (včetně) v peněžním deníku za měsíc 900 Kč / měsíc
do 80-ti řádek (včetně) v peněžním deníku za měsíc 1.300 Kč / měsíc
do 150 řádek (včetně) v peněžním deníku za měsíc 2.000 Kč / měsíc
do 300 řádek (včetně) v peněžním deníku za měsíc 3.000 Kč / měsíc
do 600 řádek (včetně) v peněžním deníku za měsíc 4.000 Kč / měsíc
nad 600 řádek v peněžním deníku za měsíc 5.000 Kč / měsíc

Mzdové služby

Zpracování mezd 1 zaměstnance 300 Kč za zaměstnance / měsíc
Zpracování mezd od 2 do 4 zaměstnanců 250 Kč za zaměstnance / měsíc
Zpracování mezd od 5 do 9 zaměstnanců 220 Kč za zaměstnance / měsíc
Zpracování mezd od 10 do 18 zaměstnanců 210 Kč za zaměstnance / měsíc
Zpracování mezd od 19 do 25 zaměstnanců 200 Kč za zaměstnance / měsíc
Zpracování mezd nad 25 zaměstnanců 190 Kč za zaměstnance / měsíc
Roční zúčtování daně u zaměstnavatele (1 x  za rok) 500 Kč za zaměstnavatele / rok
Příprava a průběh kontroly (FÚ, OSSZ, ZP) 350 Kč za kontrolu

Paušální smluvní poplatky

Daňové  přiznání včetně  přehledů  pro  OSSZ  a  zdravotní  pojišťovnu  pro  fyzické osoby 1.500 Kč
Paušál  za  zprostředkování  odložení  daňové  povinnosti pro fyzické osoby 5.000 Kč
Paušál  za  zprostředkování  odložení  daňové  povinnosti pro právnické osoby 10.000 Kč

Fixní odměna

Z důvodu zjednodušení evidence a stanovení fixních nákladů je možno přistoupit po vzájemné dohodě na stanovení měsíční fixní odměny, která by zahrnovala veškeré výše uvedené sazby hodinové a úkolové.

Nutnou podmínkou pro stanovení stálé odměny je  smluvní vztah trvající minimálně jeden rok. Sjednaná měsíční odměna bude uvedena jako příloha mandátní smlouvy a bude mít platnost do konce platnosti  uvedené v dodatku. Stanovená výše smluvní odměny bude minimálně valorizována  podle průměrné míry inflace publikované Českým statistickým úřadem, a to  zpětně, vždy k 1. lednu každého kalendářního roku.