Ing. Petr Čeněk

Účetnictví a daňové poradenství

Nabídka služeb

Vedení účetnictví

Kompletní agenda podvojného účetnictví pro firmy a OSVČ. Vedení účetního deníku a pokladní knihy, evidence přijatých a odeslaných faktur, sestavení přiznání DPH, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, cash-flow, evidence HIM (vč. výpočtu odpisů), grafické výstupy.

Zpracování mezd

Zpracování měsíčních mezd, tisk výplatních lístků, výplatnic, přehledů na OSSZ a přehledů na zdravotní pojišťovny, včetně jejich řádného odevzdání. Dále zajištění veškerých mzdových podkladů - tj. mzdové listy, potvrzení příjmů, evidenční listy důchodového pojištění, roční zúčtování daní u zaměstnanců, čtvrtletní zákonné úrazové pojištění zaměstnanců, zajištění odevzdávání nemocenských lístků a jejich evidence. Součástí mzdové agendy je také personalistika.

Vedení daňové evidence

Vedení deníků příjmů a výdajů a příslušných dokladů. Dále správa knih pohledávek, závazků, zásob a majetku. Evidence karet časového rozlišení, zákonných rezerv apod.

Zpracování daňových přiznání

Zpracování přiznání k dani z příjmu (pro fyzické i právnické osoby), k dani z přidané hodnoty (+souhrnné hlášení, výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty). Vyúčtování daně ze závislé činnosti, vyúčtování srážkové daně. Přiznání k silniční dani a další.

K tomu dále zajišťujeme

  • Jednání s úřady
  • Účetní poradenství
  • Statistické výkazy
  • Audit
  • Daňové poradenství
  • Vymáhání pohledávek

Kromě uvedeného nabízíme

  • Sestavení výkazů a komunikace v Ruštině a Angličtině
  • Zálohování dat
  • Elektronické zasílání všech výkazů, elektronický přenos dat

Pokud Vás zaujala naše nabídka, můžete využít našeho poptávkového formuláře.